Nyhet reduserer plastavfall på byggeplass med 97%

42 plastpatroner mot 42 aluminiumsfolier med fugemasse

42 fugepatroner mot 42 tomme folier. Forskjellen i avfallsvolum er betydelig.

 

Reduser plastavfall på byggeplass med Polyseam sitt nye miljøfoliesystem. Systemet bruker 97% mindre plast enn dagens løsninger og testes allerede i bruk på SUS2023, et av landets største byggeprosjekter.

 

I dag brukes store mengder plastpatroner med lim og fugemasser på norske byggeplasser. For de fleste kjemiske produkter kan 600ml pølser i aluminiumsfolie velges. Likevel foretrekker montørene plastpatroner på grunn av vekt, plassmangel og utfordrende arbeidsstillinger. Utfordringen er at tomme plasthylser gir mye avfall, både i plass og i mengde hardplast.

 

Ny løsning testes på det nye sykehuset i Stavanger

På et av Norges største byggeprosjekter, nytt Universitetssykehus, så tester branntettingsentreprenør Lilleland AS produktet for å bidra til å oppfylle byggherres miljømål og redusere plastavfall på byggeplass. Vi ønsker å benytte løsninger som reduserer plastavfall og forbedrer vår bedrifts miljøavtrykk så langt det er mulig, sier Karl Magnor Lilleland, daglig leder i Lilleland AS.

Det nye systemet består av 300ml pølser i folie som enten kan brukes i en fugepistol for små foliepølser eller sammen med en gjenbrukbar miljøpatron. Miljøpatronen kan gjenbrukes over 60 ganger og reduserer plastavfallet med 97% i forhold til engangspatroner. Pølsene i aluminium presses helt sammen ved bruk, og avfallet er enklere å håndtere. Bruker man tilpasset fugepistol blir plastavfallet ytterligere redusert til kun en fugespiss pr arbeidsdag.

Brann og lydtetting av gjennomføringer, kabler, rør og sprekker i bygg er viktig for byggets funksjon og kvalitet. Som regel må dette utføres på trange og utilgjengelige steder og man er avhengig av produkter og verktøy i tilpasset størrelse. Polyseam er en stor produsent av miljøvennlige fugemasser og lim, men brukte plastpatroner blir aldri rene og behandles uansett som spesialavfall fra byggeplass. Vår fabrikk fyller nær 4 millioner plastpatroner hvert år, vi har et stort fokus på miljø, og ønsker å dreie forbruket over på emballasje som reduserer plastavfallet mest mulig, uttaler adm.dir. Jørn Davidsen i Polyseam AS.

 

reduser plastavfall på byggeplass med Protecta miljøfoliesystem

 

Hvordan fungerer systemet?

Systemet funker ved å legge en 300ml folie i den gjenbrukbare miljøpatronen, som passer i en standard fugepistol. Patronen har et holdbart dobbeltstempel, slik at når folien er tom, fjern munnstykket og fyll den motsatte enden med en ny 300ml folie. Du kan enkelt sette på ny munnstykke i motsatt ende og systemet er klart for bruk!

Se video av systemet her.

 

Hvilke produkter er tilgjengelig i miljøfoliesystemet?

 

Hvorfor skal jeg velge det nye miljøfoliesystemet?

  • En miljøpatron kan gjenbrukes minst 60 ganger
  • Reduserer avfall på byggeplassen med over 90%
  • Systemet passer i vanlige fugepistoler
  • 6 måneder lengre lagringstid sammenlignet med identisk produkt i plastpatroner

 

Les også: Vi lanserer produktspesifikke EPD