Vi lanserer produktspesifikke EPD

Protecta EPD dokumenter i bunke
Vi lanserer 10 produktspesifikke EPD-er for det norske markedet, som en del av vårt engasjement for bærekraftighet og miljøansvar. Dette gjør oss til de første i Norge innen passiv brannsikring som kan tilby EPD.

 

"Et skritt mot miljøbevissthet og bærekraftig praksis"

Daglig leder Jørn Davidsen, uttrykker sin begeistring for denne utviklingen. Han påpeker at prosessen med å innføre produktspesifikke EPD-er har vært omfattende, inkludert grundig innsamling og kvalitetssikring av data.

Foto: Jørn Davidsen

"Dette skrittet harmonerer godt med vår strategi om å minimere miljøpåvirkningen av vår virksomhet. Fabrikken er ISO 14001-sertifisert, og vi bruker resirkulerte materialer i produksjonen. Vi har lenge fokusert på å tilby produkter med lavt utslipp til markedet. Med full oversikt over hele verdikjeden, kan vi nå kontinuerlig arbeide med å redusere vårt fotavtrykk basert på den innsamlede dataen."

 

Verdifull data for fremtidens bygg

EPD-ene gir en dyptgående oversikt over miljøpåvirkningen til Protectas brannsikringsprodukter gjennom hele livssyklusen. Dette inkluderer alt fra råvareutvinning, transport, produksjon, installasjon og til slutt avhending eller gjenvinning.

Dette vil være til uvurderlig hjelp for ingeniører, prosjektledere, og miljøansvarlige i byggebransjen som jobber med å redusere klimaavtrykket og fremme bærekraftige byggemetoder. Vi ønsker med dette å bidra til økt bevissthet, fokus på bærekraft og tilgjengelig dokumentasjon for byggebransjen.

 

Nå kan du laste ned EPD for:

 

Flere produktgrupper vil bli lansert de neste månedene. Alle dokumentene kan enkelt lastes ned på vår hjemmeside og EPD Norge. Fra og med neste uke vil de også være digitalt maskinlesbare gjennom databasen CoBuilder.

 

Lurer du på hva EPD'er egentlig er? Se video her

 

Les også: Nyhet reduserer plastavfall med 97%

Les også: Prosjekt Campus Ås