Forståelsen av brannklassifiseringer – hva betyr de?

Branntest etter 2 timer ved det kjente laboratoriet Warringtonfire BMT i Storbritannia

 

I Europa har vi et felles system for klassifisering av brannmotstand. En håndfull bokstav-koder brukes og angir hvilken beskyttelse en branntetting, vegg, dekke eller dør gir. I denne artikkelen utforsker vi betydningen av brannklassifiseringer og dykker dypere inn i hva EI 60 og REI 90 egentlig betyr for passiv brannsikring.

 

Hva er integritet (E)?

Brannklassifiseringer Integritet

Integritet, indikert med bokstaven 'E' i brannmotstandsklassifiseringen, referer til hvor lenge en konstruksjon skal motstå flammer uten gjennomtrenging. I praksis innebærer dette at branntettinger i konstruksjonen skal lukke seg og vedvare intakt. Hvis branntettingen er installert riktig, vil den sammen med konstruksjonen avgrense brannen til området den startet i. På denne måten forhindrer man at brannen sprer seg til andre deler av bygningen i den prosjekterte tiden.

Når vi branntester produktene er integritet et av kriteriene vi måler etter. Dersom flammene trenger gjennom vil gløden synes på utsiden av testkammeret og flammene vil smitte gjennom. I branntesten holder testteknikerene bomullspinner mot branntettingene. Dersom bomullet antennes vil løsningen bli underkjent. Denne klassifiseringen er normalt den enkleste å oppnå i en branntest.

Integriteten er avgjørende for trygge rømningsveier uten flammer og røyk. Den tillater også brannmannskap å få kontroll på brannen på en effektiv måte.

 

Viktigheten av isolasjon (I)

Brannklassifiseringer isolasjon

Isolasjon, indikert med 'I', skal forhindre varmeoverføring til kald side. Dersom man ikke overholder i-kravet, kan en ny brann starte på ueksponert side av konstruksjonen, uten kontakt med flammer. Varmeoverføringen kan bli såpass stor at brennbart materiale selvantenner.

I branntest er kravet at temperaturen på verken branntetting eller gjennomføring skal overstige 180 °C. Dette måles med mange termoelementer plassert på strategiske steder. Intensjonen er å gjenskape lavest mulig temperatur som kan starte brann, selv om flammene ikke har brutt gjennom.

 

Bæreevnes betydning (R)

Brannklassifiseringer Bæreevne

Bokstav-koden 'R' definerer en bærende bygningsdel. Denne skal være dimensjonert slik at det ikke oppstår ustabilitet eller brudd ved brann.

Dette kravet støter vi oftest på med bjelker og søyler av stål. Stål tåler temperaturøkning svært dårlig. Hvis stålet overstiger 500 °C, risikerer man kollaps. Derfor beskytter vi stålet mot temperaturøkningen med isolasjon av steinull eller brannmaling tiltenkt stål.

 

Andre bokstavkoder

Det finnes også andre bokstavkoder, men disse er man borti sjeldnere. De inkluderer:
W = Stråling   C = Selvlukking   S = Røyktetthet   M = Mekanisk motstand

 

Forståelse av bokstav- og tallkoder

I de fleste europeiske land kreves det at brannklassifiseringen skal omfatte både integritet, E og isolasjon, I. Deriblant Norge. Hvis imidlertid den brannskillende konstruksjonen er på et sted hvor det ikke finnes noe lettantennelig materiale i nærheten, og det ikke er sannsynlig at slikt materiale vil bli plassert i ettertid, kan det besluttes at kun integritetsklassifiseringen skal gjelde. Vi omtaler derfor begge klassifiseringene i våre montasjeanvisninger.

Bokstavene etterfølges av et tall, som angir hvor lenge integritet og isolasjon opprettholdes, i minutter. Klassifiseringen E 60 angir med andre ord at integriteten opprettholdes i 1 time, mens EI 120 angir 2 timer for både integritet og isolasjon.

 

Les mer om brannklassifisering i byggteknisk forskrift her.

 

Oppsummering av brannklassifiseringer:

  • Isolasjon begrenser varmeoverføring fra en side av en barriere til den andre siden, som igjen forsinker økningen av temperaturen på ueksponerte områder.
  • Integritet fokuserer på å forhindre spredning av flammer og varme gasser gjennom en barriere, som igjen avgrenser brannen i en seksjon og stopper den fra å spre seg til andre deler av bygningen.
  • Bæreevne sikrer stabiliteten til en konstruksjon, også ved brann.

 

Les også: Hindret ny katastrofebrann