Campus Ås

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Brannsikkerhet på universitetet Campus Ås

Byggimpuls AS har hatt kontrakt med AF Gruppen AS som utførende på brannbeskyttelse av  bærende stålkonstruksjoner og branntetting for Hent AS. Byggimpuls har valgt å benytte Protecta-produkter på et av de mest spennende- og største landbaserte byggeprosjekter i Norge. Nye Campus Ås er et kraftsenter for innovasjon, forskning og undervisning innen miljø- og biovitenskap.

 

To tradisjonsrike utdanningsinstitusjoner har slått seg sammen til det nye Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NBMU) og skapte den største utbyggingen i universitets- og høyskolesektoren noen gang.

Campus Ås består av fellesbygg, veterinærbygg og senter for husdyrforsøk med totalt brutto bygningsareal på hele 86.000m2 og en kostnadsramme på 8,015 mrd kroner. Byggingen pågikk i 7 år og ble ferdigstilt i løpet av 2020. Over 1.600 ansatte og studenter benytter nå skolen.

Det nye veterinærbygget består i realiteten av åtte sammenknyttede bygninger med til sammen 2400 rom. Det inneholder tradisjonelle undervisningsarealer, kontorer, bibliotek og kantine. I tillegg rommer det spesialarealer som laboratorier, dyrestaller, dyrehospital og akvarier m.m.

 

 

Spesifikasjon

Protecta-produktene er benyttet for å brannisolere bærende stålkonstruksjoner, samt brann- og lydtetting av tekniske gjennomføringer i Veterinærbygget. All utførelse av Byggimpuls.

Det har vært et omfattende prosjekt med strenge krav til både lyd- og brannsikkerhet. I all hovedsak er det utført tettinger til brannmotstand EI 60, med noen unntak. Typiske rom som har blitt branntettet inkluderer teknisk rom, EL-tavler, trapperom, heiser og rømningsveier.

 

Nøkkelfakta og utfordringer

  • Prosjektet har hatt en meget krevende fremdriftsplan hvor den største utfordringen er kommunikasjonen med alle aktører på tvers av fag- og omfattende bygningsmasse. Med aktivitet i mange arealer samtidig, kreves det god kontroll av administrative funksjoner- med flere bas- og fremdriftsmøter daglig.
  • Prosjektet har meget høye krav til RTB (Rent tørt bygg) noe som krever ekstra fokus fra den enkelte arbeider på byggeplass.
  • Alle som arbeidet på byggeplassen måtte igjennom et obligatorisk smittevernkurs. Hensyn til smittevern medfører at det er høye krav til tetthet samt utforming av innredninger og utstyr. Byggimpuls har underveis i prosjektet vært med på å utarbeide løsninger som løser utfordringer rundt tetthet og smittevern.

 

 

Installasjonsfasen

Protecta FR Akryl, FR Grafitt, FR IPT, Mineralfiber Bio, FR Brannplate, EX Gipsmørtel, FR Rørstruper og FR Trekker’n er benyttet for å tilfredsstille prosjektets kravspesifikasjon for passiv brannbeskyttelse.

I tidligere prosjekter har Byggimpuls ofte brukt Gipsmørtelens Europeiske Tekniske Godkjenning (ETA) for å tilfredsstille krav, men i Campus Ås er et system med kombinasjon av FR Brannplate og FR Akryl benyttet for å etterleve de høye kravene til RTB, og samtidig opprettholde god fremdrift i prosjektet. Systemet er den mest effektive metoden for å branntette større utsparinger.

Gjennomføringer i lettvegger, samt betongvegger- og dekker med mindre utsparingsmål er FR Akryl benyttet i kombinasjon med Mineralfiber Bio.

For rørgjennomføringer med krav til større ekspansjon er FR Grafitt benyttet.

FR Rørstruper og FR Trekker’n er benyttet på ulike gjennomføringer i kombinasjon med FR Brannplate og EX Gipsmørtel.

For dekorativ fuging er FR IPT benyttet. Fordelen med IPT er den gode bevegelsen på produktet. Den kan dokumentere kravet og kan males over ved behov. IPT er dessuten svært aldringsbestandig, så den vil opprettholde sitt visuelle uttrykk i mange år.

 

Resultat og innvirkning

Etter 6 år med intensivt arbeid på Campus Ås, har Byggimpuls overlevert et trygt bygg med hensyn til passiv brannsikring. Godt dokumentert med et av bransjens beste kvalitetssystemer og Protecta-produkter.

 

 

 

Les også: World Seafood Center

Prosjektdetaljer

 • Areal:
  ca 86.000 m2

 • Varighet:
  2013-2020

 • Prosjektkostnad:
  8,015 mrd. kr

 • Protecta® produkter brukt:
  FR Akryl, FR Grafitt, FR IPT, Mineralfiber Bio, FR Brannplate, EX Gipsmørtel, FR Rørstruper og FR Trekker’n