Ofte stilte spørsmål

Her har vi svart på noen av de vanligste spørsmålene vi får om produktene våre, sertifiseringer og generelle spørsmål om passiv brannsikring.

Hvis du ikke finner svaret du leter etter, kan du kontakte oss direkte ved å fylle ut skjemaet lengre ned på denne siden.

Generelt om brannsikring

Passiv brannsikring er bygningsmessige tiltak som forhindrer brannspredning i bygninger. Passiv brannsikring er en integrert del av konstruksjonen som forblir inaktiv under normale forhold, men aktiveres ved brann. 

Passive brannsikringstiltak inkluderer blant annet brannklassifiserte vegger, etasjeskiller, porter, dører og vinduer, samt materialer som tetter åpninger i disse som fugemasser, plater, mansjetter og gipsmørtel. Det finnes også spesielle malinger og isolasjon for overflatebeskyttelse av stål og tre. 

Formålet med passiv brannsikring er å avgrense brannens omfang i tilstrekkelig tid til å tillate:

  • Trygg evakuering av mennesker og dyr
  • Brannvesenets ankomst

I de fleste norske bygninger finnes det krav til branntetting. Men, det finnes unntak. I eneboliger med over 8 meter til nærmeste nabo eller garasje over 50m2, er det ingen krav til branntetting for eksempel.

E = Integritet, tiden det tar før brannen fysisk smitter gjennom en brannskillende konstruksjon. Ved gjennomtrengning kan gløden fra flammene ses gjennom branntettingen, flammene smitter gjennom eller bomull antennes når testteknikeren holder det nær branntettingen. Denne klassifiseringen er normalt den enkleste å oppnå.

I = Isolasjon, temperaturen målt på den ikke-brennende siden, har steget med 180 °C enten på branntettingen eller de gjennomføringene. Dette måles vha. mange termoelementer som er plassert på strategiske steder. Intensjonen er å gjenskape lavest mulig temperatur som faktisk kan starte brann, selv om flammene ikke har brutt gjennom den brannskillende konstruksjonen.

Bokstavene etterfølges av et tall, som angir hvor lenge integritet og isolasjon opprettholdes, i minutter. Klassifiseringen E 60 angir med andre ord at integriteten opprettholdes i en time, mens EI 120 angir to timer for både integritet og isolasjon.

Nei, det kan du ikke. Å erstatte eller blande forskjellige produsenters produkter vil sette integriteten til branntettingssystemet på spill og risikere liv og eiendeler.

Om Protecta brannsikringsprodukter

Protecta produktene produseres på vår egen fabrikk i Huddersfield i Storbritannia.

Vi tilbyr et bredt spekter av passiv brannsikringsprodukter. Inkludert, men ikke begrenset til brannfugemasser, lim, brannplater, gipsmørtel, malinger, rørmansjetter, rørstrupere, trekkere, brannkitt og kjemiske brannspjeld.

Vi tester påvirkningen våre produkter har for inneklimaet i bygninger. Protecta har emisjonstestrapporter for de fleste produktene. Følgende produkter kan trygt benyttes og dokumenteres på BREEAM-NOR prosjekter v6.1:

FR Rørstruper og Mineralfiber Bio kan også benyttes da de tilfredsstiller minimumskravene til miljøgifter som angitt i MAT02.

Flere av Protecta produktene er oppført i portalen Nordic Ecolabel for byggevarer som kan brukes i svanemerkede bygninger (generasjon 3). Inkludert:

Foreløpig er kun egenskapene for FR Brannplate og Mineralfiber Bio deklarert i Nordisk Miljømerking sin portal Supply Chain Declaration Portal for produkter som kan brukes på generasjon 4 prosjekter. Vi jobber med å få inn resterende produkter fortløpende. 

Ja, flere av Protecta produktene har EPD som gir essensiell informasjon om miljøpåvirkningen til produktene. Alle dokumentene kan enkelt lastes ned på vår hjemmeside og EPD Norge. De er også digitalt maskinlesbare gjennom databasene ECO platform og CoBuilder.

Publiserte EPD:

Flere produktgrupper vil bli lansert fortløpende.

Levetiden for våre produkter varierer fra produkt til produkt. De fleste av våre branntettingsprodukter har en levetid på minst 30 år (forutsatt at de er installert riktig og i normale miljøforhold). Våre brannklassifiserte malinger har en levetid på 12 år, unntatt FR Dekkmaling som har en levetid på opptil 25 år.

Godkjenninger, sertifiseringer og kurs

Ja, alle Protecta® produktene er testet etter europeisk standard EN 1366-1, -3, -4 og/eller -12, med unntak av noen få spesialprodukter testet iht. andre europeiske standarder. Vi arbeider kontinuerlig med forskning, branntesting og utvikling i samarbeid med anerkjente europeiske laboratorier for å tilby det mest komplette produktsystemet på markedet.

Protecta produktene har ETA-sertifiseringer og er CE-merket for Europa og Afrika, har UL-EU internasjonale sertifiseringer for Asia og Sør-Amerika og lokale sertifiseringer for De forente arabiske emirater, New Zealand og Australia (med unntak av Mineralfiber Bio og Brannspjeld).

Ja, vi tilbyr en rekke forskjellige opplæringsalternativer, fra kurs, til online assistanse og hjelp på stedet. Les mer på denne siden.

All produktdokumentasjon inkludert tekniske datablad, sikkerhetsdatablad, sertifiseringer og ytelseserklæring kan lastes ned fra de relevante produktsidene her, samt ligger tilgjengelig på CoBuilder.

Ta kontakt med oss, så vurderer vi om vi kan utføre en teknisk vurdering for din situasjon.

CE-merke står for det franske uttrykket ‘Conformite Europeenne’, som kreves av EU. Et CE-merke er en bekreftelse fra en produsent at produktet oppfyller EU sine forskrifter for sikkerhet, helse og miljø.

En ytelseserklæring er en offisiell erklæring som kreves av produsenten av produktet. Hvert produkt som selges, skal ha en ytelseserklæring som beskriver hvordan produktet presterte på diverse tester under CE-merkingsprosessen.

En ETA (European Technical Assessment) er en europeisk teknisk vurdering som er en godkjenning man mottar ved testing iht. europeiske krav.