Gipsmørtel

FR Gipsmørtel gir en slitesterk, lastbærende branntetting i dekker og vegger for single eller flere gjennomføringer (utsparinger over 30mm bredde). Mørtelen gjør det mulig for installatører å fylle store åpninger i dekker ved hjelp av en lett steinullplate. Ved brann er Gipsmørtelen ubrennbar og har en avkjølende effekt rundt gjennomføringer ved å slippe ut kjemisk bundet vann.
Brannklassifiserte produkter
Gipsmørtel