Lysåpning over 30mm

Vårt sortiment gir effektive løsninger for å branntette single eller flere gjennomføringer i vegger og dekker der lysåpningen mellom røret og veggen eller dekke overstiger 30mm bredde. FR Brannplate brukes som et system med FR Akryl og FR Rørstruper for å tette større åpninger i vegger. EX Gipsmørtel brukes i dekke for å gi en brannbestandig og bærende tetning til de fleste typer gjennomføringer.
Branntettings applikasjoner
Lysåpning over 30mm