black bag containing ex mortar with orange and white logos
ex mortar once fully cured around cables

EX Gipsmørtel

EX Gipsmørtel er ett tørt hvitt pulver, bestående av uorganiske komponenter og perlite. Når den blandes med vann, dannes en termisk herdende branntettingsmasse for bruk til tetting av tekniske gjennomføringer som bryter brannklassifiserte vegger og dekker.

Advantages

Sertifiseringer

Features

  • Enkel å påføre med pen overflate
  • Herder på under 1 time
  • Høy grad av mekanisk motstandsdyktighet ettersom tetningen er lastbærende uten forsterkning
  • Brannmotstanden iht. testede verdier oppnås når massen har herdet i 1 måned
  • Testet for luftgjennomtrengelighet med utmerket motstand mot trykk
  • Enkelt å ettermontere tilleggs-gjennomføringer etter installasjon

Produktbeskrivelse

EX Gipsmørtel er ett tørt hvitt pulver, bestående av uorganiske komponenter og perlite. Når den blandes med vann, dannes en termisk herdende branntettingsmasse for bruk til tetting av tekniske gjennomføringer som bryter brannklassifiserte vegger og dekker. EX Gipsmørtel vil også opprettholde akustiske krav i vegger og dekker.

EX Gipsmørtel ekspanderer cirka 1% under herding, og sikrer derfor at tekniske gjennomføringer og tilstøtende vegg eller dekke blir tett. Mørtelen tørker til en” off-white”, tørr masse på ca 1050kg/m3 som kan slipes ned eller borres i.

EX Gipsmørtel passer til de fleste overflater, inkludert betong, mur, Leca, stål og plast, men ikke egnet til montasje av dører eller i andre konstruksjoner med mye bevegelse. Ingen primer er nødvendig for påføring mot de fleste materialer, men metall må beskyttes mot rustdannelse.

Dokumentasjon

Du kan også være interessert i…