stone wool board stacked on top of each others
protecta fr board installed with multiple services with ribbing
protecta fr board installed with multiple services with smooth side

FR Brannplate

FR Brannplate er utviklet for å forhindre spredning av brann og røyk gjennom åpninger i brannklassifiserte vegger og dekker der disse blir brutt for installasjon av flere tekniske gjennomføringer.

Advantages

Sertifiseringer

Features

  • Enkel og rask å montere
  • Permanent fleksibel og vil imøtekomme bevegelser ved brann
  • Kan monteres i gipsvegger uten rammer rundt utsparingen
  • FR Brannplate tåler vann og frost
  • Halogenfri med tilsatt soppdrepende midler
  • Enkelt å ettermontere tilleggs-gjennomføringer etter installasjon

Produktbeskrivelse

FR Brannplate er utviklet for å forhindre spredning av brann og røyk gjennom åpninger i brannklassifiserte vegger og dekker der disse blir brutt for installasjon av flere tekniske gjennomføringer. Platen vil ofte også ivareta lydmotstanden i den konstruksjonen den monteres i.

FR Brannplate har en kjerne som består av høydensitets steinull, påført FR Dekkmaling. Dekkmalingen sørger for en viktig barriere mot gjennomtrenging av brann, røyk og varme gasser gjennom steinullen. Dermed reduseres temperaturøkningen som medfører at systemet beskytter mot varmeledning i de gjennomgående tekniske installasjoner.

FR Brannplate er tilgjengelig med toppstrøk på en eller begge sider og bestemmes med hensyn til hva som skal branntettes og ønsket brannmotstand. På byggeplass må produktet brukes sammen med FR Akryl for tetting rundt gjennomføringer og mot tilstøtende konstruksjon.

Dokumentasjon

Installasjonsvideoer

Dobbel Protecta® FR Brannplate system i gipsvegg

Dobbel Protecta® FR Brannplate system i mur eller betong vegger

Du kan også være interessert i…