red fire damper
Passive fire protection products
Passive fire protection products

Brannspjeld

Brannspjeld benyttes for å brannsikre ventilasjonskanaler ved gjennomføringer i brannbegrensende konstruksjoner slik som brannceller og brannseksjoner, og forhindrer gjennomtrengning av brann og røyk.

Advantages

Sertifiseringer

Features

  • Patent US10,627,131
  • Isolering av kanaler er ikke nødvendig
  • Festet på innsiden av kanalene for å spare plass
  • Vedlikeholdsfri og krever ingen elektriske tilkoplinger
  • Over 50 års levetid

Produktbeskrivelse

Brannspjeld benyttes for å brannsikre ventilasjonskanaler ved gjennomføringer i brannbegrensende konstruksjoner slik som brannceller og brannseksjoner, og forhindrer gjennomtrengning av brann og røyk.

Den består av ett spjeld som lukker seg ved brann ved bruk av varmeekspanderende grafitt som er plassert på stålprofiler inne i brannspjeldet, samt utenpåliggende lokal nettingmatte på én eller begge sider av brannspjeldet. Utsparing rundt brannspjeldet branntettes med Protecta FR Branntetteprodukter.

Man kan enten montere brannspjeldet i en branntetting, for deretter å kople denne til ventilasjonskanalene, eller man kan montere brannspjeldet når man monterer ventilasjonskanalen, og deretter branntette utsparingen rundt. Utsparingen der hvor kanalene passerer, kan inneholde én ventilasjonskanal eller flere ventilasjonskanaler. Man kan også føre gjennom andre tekniske gjennomføringer som kabler, kabelbroer og rør i samme utsparing.

Dokumentasjon

Installasjonsvideoer

Dobbel Protecta® FR Brannplate system i gipsvegg

Dobbel Protecta® FR Brannplate system i mur eller betong vegger

Du kan også være interessert i…