fr pipe wrap installed around a white pipe
fr pipe wrap packaging in black box with orange logos
fr pipe wrap installed around a pipe

FR Rørstruper

FR Rørstruper er utviklet for å opprettholde brannmotstanden til brannskillevegger og dekker når de brytes av plastrør, trekkerør eller metallrør med gjennomgående brennbar isolasjon.

Advantages

Sertifiseringer

Features

  • Klassifisert for PVC-U, PVC-C, PE, LDPE, MDPE, HDPE, ABS, SAN+PVC og PP rør
  • Klassifisert for branntetting i alle typer konstruksjoner
  • Utmerket lydmotstand
  • Brannmotstand opptil 240 minutter for både integritet og isolasjon
  • Utslippsfri
  • 30 års levetid garanti

Produktbeskrivelse

FR Rørstruper er utviklet for å opprettholde brannmotstanden til brannskillevegger og dekker når de brytes av plastrør, trekkerør eller metallrør med gjennomgående brennbar isolasjon. FR Rørstruper kan brukes i gips, mur- eller betongvegger og betongdekker.

Hver rørstruper består av en grafittbasert ekspanderende strimmel som reagerer på varme og lukker åpningen som oppstår når plastrøret eller isolasjonen brenner bort. Rørstruperen monteres rundt rørene eller isolasjonen og festes med den påsittende tapen. Resterende utsparing rundt rørstruperen blir branntettet med EX Gipsmørtel eller FR Brannplate.

Dokumentasjon

Installasjonsvideoer

Dobbel Protecta® FR Brannplate system i gipsvegg

Dobbel Protecta® FR Brannplate system i mur eller betong vegger

Du kan også være interessert i…