Brannspjeld

Brannspjeldet består av en stålramme som inneholder ekspanderende finner som tillater maksimal luftstrøm. Ventilasjonskanaler kobles til spjeldet ved hjelp av gummipakningssystemet for å forhindre luftlekkasje fra kanalen. Ved brann ekspanderer finnene i spjeldet, fyller stålrammen og forhindrer spredning av ild, røyk og varme gasser.
Brannklassifiserte produkter
Brannspjeld