Høytemperaturlim

Brannklassifiserte høytemperaturlim brukes som en komponent for steinullsplaten i brannbeskyttelsessystemet for strukturelt stål. Limet gir en rask og økonomisk løsning for feste av steinullsplater på stål, betong og mur. Ved temperaturer over 1000 °C danner høytemperaturlimet en holdbar, glasslignende struktur som holder brannbeskyttelsen på plass under brannforløpet.
Brannbeskyttelse av stål
Høytemperaturlim