Brannbeskyttelse av stål

Vårt utvalg av vannbaserte og ekspanderende malinger kan brukes til å brannbeskytte lastbærende stålkonstruksjoner. Malingen vil isolere stålet og forhindre at konstruksjoner, bjelker og søyler av stål når kritiske temperaturer.
Brannklassifisert maling
Brannbeskyttelse av stål