Rørstruper

FR Rørstruper er en løsning som brukes med Brannplate eller Gipsmørtel for å branntette brennbare rør og metallrør med brennbar isolasjon som bryter brannskillende vegger og dekker. Produsert med en svært fleksibel grafittfylt polymer, utvides rørstruperen enormt ved brann å danner en effektiv tetning.
Brannklassifiserte produkter
Rørstruper