Brannkitt

Brannkittene er utviklet for å gi en visuell og fullstendig kontrollerbar metode for å branntette små utsparinger rundt tekniske gjennomføringer (0-10 mm bredde) i vegger og dekker, samt branntetting av tappevannsbokser. Tradisjonelt har små utsparinger rundt gjennomføringer blitt fylt med brannklassifiserte fugemasser uten kontroll på dybden av fugemasse eller bakdytten som brukes. Brannkittet gjør det mulig å tette gjennomføringer enkelt i områder der fugepistoler er vanskelige å bruke. Ved brann danner kittet en isolerende barriere.
Brannklassifiserte produkter
Brannkitt