Elektriske veggbokser

Elektriske veggbokser reduserer brannmotstanden til brannskillende vegger og utgjør en brannrisiko. Ved installasjon av Protecta FR Grafittplate vil man opprettholde brannmotstanden til gipsveggen når den punkteres av veggbokser laget av plast.
Branntettings applikasjoner
Elektriske veggbokser