Ventilasjonskanaler

Ventilasjonskanaler må utstyres med brannspjeld i både gulv og dekker for å hindre spredning av brann i og rundt stålkanalen. Brannspjeld krever ofte regelmessige vedlikehold som gir langsiktige kostnader for bygningseieren. Hos Protecta tilbyr vi en enkel løsning som ikke krever noe vedlikehold.
Branntettings applikasjoner
Ventilasjonskanaler